Friday, November 16, 2012

DENR BINUKSAN LIWAT AN SEARCH FOR ECO-FRIENDLY SCHOOLS SA TAON 2013SYUDAD NIN LEGAZPI, NOBYEMBRE 16 – BUKAS NA LIWAT AN PALIHAN O CONTEST PARA SA PINAKAMAOGAY NA ESKWELAHAN SA IMPLEMENTASYON NIN MGA PROGRAMA NA MAY PAGMAKULOG SA KAPALIBUTAN, AN 2013 NATIONAL SEARCH FOR SUSTAINABLE AND ECO-FRIENDLY SCHOOLS, PARA SA ELEMENTARYA, SEKONDARYA ASIN KOLEHIYO.

INI AN IPINAHAYAG KAN DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (D-E-N-R), KASABAY AN PAGHAGYAT SA INTERESADONG MGA ESKWELAHAN NA  MAGPOON NA MAGPASA KAN SAINDANG DOKUMENTASYON KAN MGA ECO-FRIENDLY PROGRAMS SAKA MGA AKTIBIDAD SAGKOD MARSO 15, 2013.

SEGUN KAY D-E-N-R SEC. RAMON PAJE, NAGIN POSITIBO AN FEEDBACK O BALIK-SIMBAG HALE SA MGA ESKWELAHAN KAN 2009 BUDA 2011, KUN KAYA INI MAN AN NAGTAO NIN DALAN PARA IPAGPADAGOS SA MASUNOD NA TAON AN PALIHAN TANGANI MAS DAKUL AN MAENGANYO NA MAKISUMARO SA PAGTUNGKOS SA KABATIRAN SA KAPALIBUTAN KAN MGA JOBEN.

ANG SIRING NA AKTIBIDAD NAGMAMAWOT NA IPADAGKA SA MGA INSTITUSYON NIN ADALAN NA SINDA DULONG MAGIN AKTIBO SA MGA ISYU SA KAPALIBUTAN SA PRAKTIKAL SAKA LOKAL NA LEBEL.

AN MANGGAGANANG MGA ESKWELAHAN MAKAKARESIBE NIN 50,000 PISOS SA ENOT NA HONRA; 40,000 SA IKA-DUWANG HONRA BUDA 30,000 SA IKA-TULONG SAKA MGA PLAKE. MANTANG AN PANGENOT NA ENTRADA SA REHIYONAL NA NIBEL MAKAKAKUA NIN 15,000 PISOS.

KAN TAON 2011, NANGGANA AN CAMARINES SUR NATIONAL HIGH SCHOOL KAN SYUDAD NIN NAGA SA ENOT NA HONRA SA DUWANG MAGKUSUNOD NA BESES POON KAN BUNGSODAN AN PALIHAN KAN 2009.

PARA SA DUGANG NA DETALYE MAGBISITA SA WEBSITE NA HTTP://WWW.SUSTAINABLESCHOOLS.PH O MAG-APUD SA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU (E-M-B) REGIONAL OFFICE 5 SA TELEPONO NUMERO 482-0197/482-0326. (Ruby Mendones, DENR-V/PIA Sorsogon)

No comments: