Wednesday, February 20, 2013

Info Bits on Government 101: ANG ALKALDE, BISE ALKALDE AT KONSEHALInfo Bits on Government 101

MGA KATANGIAN NG MGA KARAPAT-DAPAT NA LINGKOD BAYAN

Mga katangiang dapat makita sa isang karapat-dapat na Lingkod Bayan ay ang mga sumusunod:
 • Dapat ay may hangaring tapat at mahusay sa kanyang paglilingkod sa publiko. 
 • Dapat ay may pantay at makatarungang pakikitungo sa sinumang lumalapit sa kanyang tanggapan. 
 • Dapat ay may integridad at walang hangaring gamitin ang kanyang tungkulin sa kanyang pansariling kapakanan. 
 • Dapat ay may integridad at paninindigan na hindi tatanggap ng anumang uri ng suhol o lagay. 
 • Dapat maka-Diyos at may damdaming pagserserbisyo lalo na sa mga mahihirap.ANG ALKALDE
 
Ang mga pangunahing tungkulin ng isang Alkalde ay ang mga sumusunod:
 • Mamuno ng lahat ng mga programa, proyekto, mga gawain, at mga serbisyo para sa pangkalahatang kapakanan ng lungsod o bayan. 
 • Mangasiwa sa pagbabalangkas ng planong pag-unlad ng lungsod o bayan. 
 • Magpasimula at nagmumungkahi ng mga panukalang batas sa Sangguniang Pangbayan o Sangguniang Panglungsod. 
 • Magpatupad hindi lamang ng mga batas at ordinansa na may kaugnayan sa pamamahalang lungsod o bayan, kundi pati na rin ng mga“emergency measures” sa panahon ng mga kalamidad, natural man o sanhi ng tao. 
 • Kumatawan sa local na pamahalaang lungsod/bayan sa mga transaksyon na may kaugnayan sa negosyo, gayun din ang pagkakaloob ng mga lisensya at permit para sa mga bagong negosyo. 
 • Tiyakin na naibibigay ng local na pamahalaan ang mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan ng lungsod o bayan.


ANG BISE-ALKALDE


Ang mga pangunahing tungkulin ng isang Bise-Alkalde ay ang mga sumusunod: 
 • Panguluhan ang Sangguniang Bayan at pumirma bilang pag-garantiya sa lahat ng inilalabas sa local Treasury Office para sa lahat ng mga nakalaang gastusin ng local na pamahalaan. 
 • Humirang ng mga opisyal at empleyadong Sangguniang Bayan alinsunod sa Seksyon 46 Tomo 1 ng Local Government Code. 
 • Gumanap bilang kahaliling Alkalde at gampanan ang tungkulin, responsibilidad at kapangyarihan ng huli sakaling pansamantalang mabakante, o di kaya’y tuluyang mabakante ang posisyon nito.


ANG MGA KONSEHAL NG SANGGUNIANG BAYAN


Ang mga pangunahing tungkulin ng mga Konsehal ng Sangguniang Bayan o Lungsod ay angmgasumusunod:

 • Magpasa ng mga ordinansa at magsumite ng mga resolusyon para sa ikasusulong at ikagaganda ng kanilang mga nasasakupan. 
 • Mangalaga sa likas na yaman ng bayan o lungsod at magpataw ng kaukulang parusa sa mga nahuling nang-aabuso ng likas na yaman sa kanilang nasasakupan. 
 • Mag-gugol ng naaangkop na pondo para sa konstruksyon at pagpapanatili ng mga pampublikong gusali. 
 • Magpanatili ng kapayapaan sa bayan sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga ordinansa.
 • Magprotekta ng mga naninirahan sa nasasakupang munisipalidad at magkaloob ng mga serbisyo at tulong tulad ng relief services.


ANG TERMINO NG PAGKAKAHALAL NG ISANG ALKALDE, BISE – ALKALDE at mga miyembrong SANGGUNIANG BAYAN •    AngAlkalde, Bise-Alkalde at mga Sangguniang Bayan o Lungsod ay maaring mahalal ng hanggang sa Tatlongsunod-sunod na termino lamang o hindi hihigit sa siyam na taong panunugkulan.

 •            Ang boluntaryong pagtalikod ng isang halal na local na opisyal tulad ng Alkalde, Bise-Alkalde, at mga Konsehal ng Sangguniang Bayan ay hindi dapat ituring na pagkaantala sa kabuuan ng kanilang termino.