Tuesday, January 7, 2014

INTERVIEW OF PCOO SEC. HERMINIO COLOMA, JR. (new school opening; SSS/Philhealth; Power hike)

INTERVIEW OF COMMUNICATIONS SECRETARY HERMINIO COLOMA, JR.
DZRB / PILIPINAS, PILIPINAS
January 05, 2014

SEC. COLOMA: Okay po, umpisahan na po natin. Ang unang pahayag ay hinggil sa panukalang paglipat ng pagbubukas ng klase.

Bukas ang pamahalaan sa pag-aaral ng panukalang ilipat ang panahon ng pagbubukas ng klase para sa mga kolehiyo at unibersidad mula Hunyo patunggong Setyembre bilang paghahanda sa pag-iisa ng ating mga kasaping bansa sa ASEAN sa ilalim ng konsepto ng ASEAN Integration simula sa taong 2015. Layunin din ng panukalang ito ang pagtugon ng ating bansa sa panawagang bigyan daan ang ASEAN Mobility o ang malayang paglalakbay ng mga mamamayan sa bansang ASEAN upang mag-aral sa mga paaralan na may internasyunal na oriyentasyon at upang magamit ang kanilang mga kakayahan o talento sa iba’t ibang larangang propesyunal.

Ang desisyon ng apat sa pinakamalaking pamantasan sa bansa na ilipat ang pagsisimula ng kani-kanilang mga klase ay alinsunod sa kanilang pagiging autonomous at naaayon din sa mga konsepto ng ASEAN Integration at ASEAN Mobility. Gayunpaman, kailangan pa ring magsagawa nang mas malawakang konsultasyon sa lahat ng sektor at samahan na may taya sa usaping ito. Ayon kay CHEd Chairperson Secretary Patricia Licuanan, may nabuo ng high level technical working group na kasalukuyang tinitimbang ang lahat ng mga salik at masusing sinusuri ang lahat ng opinion para umabot sa maayos na pagpapasya.

Pansinin din natin na mayroon ng mga kolehiyo at unibersidad na nagpapatupad ng trimester o quarterly na kalendaryo kaya mas maraming pagkakataong binibigay sa pagpasok at pagmatrikula ng mga mag-aaral na hindi sumusunod lamang sa tradisyunal na semestral calendar. Kailangang isaalang-alang na kapag binago ang kalendaryo ng lahat ng kolehiyo at pamantasan, maapektuhan nito ang kalendaryo para sa mataas at mababang paaralan.

Ayon kay Kalihim ng Edukasyon Brother Armin Luistro, sa kasalukuyan ay wala pang nakikitang agarang dahilan sa pagpapalit ng kalendaryo ng DepEd dahil sa mga sumusunod: una, hindi pare-pareho ang pagbubukas-paaralan sa ASEAN. May mga bansang nagsisimula ng Enero, ang iba naman ay Mayo; ikalawa, wala pang masyadong mobilidad ang mga batang mag-aaral sa mababa at mataas na paaralan, ‘di tulad ng mga mag-aaral sa kolehiyo at unibersidad; ikatlo, ang pagpapalit ng kalendaryo ay hindi tuwirang tutugon sa mga problema ng pagbagyo at pagbaha dahil sa pagbabagong klima o climate change; at ika-apat, maaaring magkaroon nang negatibong epekto sa pag-aaral sa panahon nang pinakamainit na klima sa mga buwan ng Abril at Mayo.

Ipinauubaya ng pamahalaan sa Kongreso bilang kapantay at indipendiyenteng sangay ang pangunguna sa pagkilos sa paglipat sa schedule ng pagbubukas ng klase dahil ito ay napapaloob sa batas. Sa kasalukuyan, patuloy na tatalima ang pamahalaan sa pangunguna ng Kagawaran ng Edukasyon sa sinasaad ng batas tungkol sa tinatakdang panahon ng pagbubukas ng klase.

Ang ikalawa naman pong pahayag ay hinggil sa pagtataas ng kontribusyon sa SSS at Philhealth. Simula noong bagong taon, pinatupad ang dagdag kontribusyon para sa mga kasapi ng SSS at Philhealth. Ang SSS at Philhealth ay dalawa sa mahahalagang programa ng pamahalaan hinggil sa social protection o pagbibigay kalinga sa pinakanangangailangang sektor ng lipunan. Sa konsepto po ng social protection ay binibigyan ng pamahalaan ng tulong ang mga mamamayan na pinakanangangailangan, at inaayudahan din po iyon namang mga mamamayan na merong kakayahan na mag-ambag para sa kanila ring kapakinabangan, sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga resources para po maibsan iyong ligalig o panganib na maaaring maging sanhi ng kawalan ng kita o ng kawalan nang sapat na pananalapi kapag dumating ang pangangailangan. Kaya dapat pong unawain ang konteksto nitong mga social protection programs na tinuring natin, dalawa na nga po diyan iyong Philhealth at SSS contribution.

Kaya nga po kung tutunghayan natin ang kasalukuyang situwasyon, ang Philhealth ay sumasakop na sa lagpas sa otsienta porsiyento ng mga mamamayan, kabilang ang lahat ng mga miyembro nang mahigit sa apat na milyong pamilyang kinakalinga ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ng Conditional Cash Transfer Program. Ang lahat sa kanila ay tinuturing na sponsored members ng Philhealth sapagka’t tinataguyod ng pamahalaan ang pagbabayad ng kanilang Philhealth premiums. Hindi po sila sakop ng nakaraan dagdag kontribusyon na umiral simula Enero 1. Ang sakop ng karagdagang kontribusyon ay iyong mga empleyado sa kumpaniya at iyong mga individual paying members at ang mga Overseas Filipino Workers. Para sa mga empleyadong may pinakamababang suweldo, ang kanilang buwanang premium ay itinaas mula sa P100 hanggang P200. Ang karagdagang isandaang piso buwan-buwan ay paghahatian o tiglimampung piso ang ambag ng kumpaniya at ng empleyado. Kung isasalin po natin sa araw-araw na halaga ay lampas lang po sa tatlong piso isang araw ang karagdagang bayarin o ambag.

Para naman sa mga OFWs, itinaas din mula sa P100 hanggang P200 ang kanilang buwanang kontribusyon. Kung tutunghayan ang bagong schedule ng premiums, malinaw na magaan naman ang pinapatupad na dagdag ambag sa Philhealth, lalung-lalo na kung tutuusin ang mga dagdag benepisyo na patuloy na pinaiiral tulad ng intensified point-of-care enrolment ng lahat ng mga Pilipino mula sa Class C3 at Class D – iyon pong Class D lamang ay bumubuo na sa halos sitenta porsiyento ng ating populasyon – at ito po ay epektibo sa lahat ng otsienta y singkong pampublikong ospital sa buong bansa.

Sa aspeto naman po ng SSS contribution, maaalala natin na binanggit ng Pangulong Aquino sa kaniyang nakaraang SONA ang pangangailangan na mamuhunan sa kinabukasan sa pamamagitan nang pagtaas ng antas kontribusyon upang maiwasan ang tuluyang pagkaubos ng pondo na tinatayang nababawasan ng walong porsiyento bawat taon. Ito po iyong tinatawag na actuarial life o buhay ng pondo ng Social Security System. Sa sandaling maubos ang pondo ng SSS, buong sambayanan ang siyang babalikat ng mga pangangailangan ng mga pensyonado dahil sa garantiya ng pamahalaan. Ang pinatupad po na dagdag na premiums o employer contribution sa SSS simula January 1, 2014 ay 0.6% sa buwanang hulog at ang pagbabago sa tinatawag na maximum salary credit. At ang dalawa pong bagay na ito ay upang tukuyin iyong unfunded liabilities o iyong hindi pa mabayaran na pagkakautang ng SSS na umaabot na sa 1.078 trilyong piso.

Bunga po sa pagtataas, mababawasan ng 166 bilyong piso ang kakulangan sa pondo ng SSS. Ang pagtaas sa kontribusyon ay napagpasiyahan lamang matapos ng isang malawakan at masusing konsultasyon sa hanay ng mga pinakamalalaking samahan ng mga negosyante at grupo ng manggagawa tulad ng ECOP, PCCI at TUCP.

Ang pagbabago naman sa antas ng maximum salary credit mula 15,000 hanggang 16,000 ay may kaakibat din pagtataas ng benepisyo na aabot sa pitong porsiyento. Sa katunayan, tataas ng tatlumpung piso ang maximum daily allowance ng benepisyo sa pagkakasakit mula sa kasalukuyang P450 tungo sa P480. Samantalang P33 naman ang umento sa maximum daily allowance ng Maternity Benefit na umakyat mula P500 tungo sa P533 daily. Sa Retirement Pension naman, ang isang miyembrong nakapaghulog ng sampung taon sa ilalim ng 6,000 na maximum salary credit ay posibleng makakuha ng P400 na pagtaas sa buwanang pensyon. Samantalang P800 naman ang itataas sa buwanang pensyon ng isang miyembrong naghulog ng apatnapung taon sa maximum salary credit na 15,000. Tataas din po ang maaaring hiramin para sa isang buwang salary loan mula P15,000 hanggang P16,000.

Kaya’t malinaw po sa pagpapahayg natin na ang kinauukulang pagtaas sa kontribusyon ng SSS at Philhealth ay, una, produkto po nang masusing pag-aaral at konsultasyon; pangalawa, tinimbang po at tiniyak na hindi po magiging masyadong mabigat, bagkos ito ay magaan at kayang pasanin ng mga kinauukulan; at ikatlo, ito po ay nagreresulta sa mas makabuluhang mga benepisyo para sa mga kasapi ng SSS at Philhealth.

Ang huli pong pahayag ay tungkol sa pag-amyenda sa EPIRA. Nananatiling matibay ang paninindigan ng pamahalaan na itaguyod at pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan, at ipatupad ang mandato ng batas na pigilan ang anumang uri ng pang-aabuso sa merkado at siguruhin ang pag-unlad ng sektor ng ekonomiya. Dahil dito, bukas ang pamahalaan sa malalimang pag-aaral at malawakang talakayan hinggil sa umiiral na Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Pagkatapos nang lampas sa labindalawang taong pag-iral ng batas, napapanahon nang suriin ang mga probisyon ng batas upang tanggalin ang mga nakikitang kahinaan nito at palitan ng mga bagong atas na naaayon sa kapakanan ng sambayanan.

Noon pang Mayo 2012 nang idaos ang Mindanao Power Summit sa Davao, sinabi na ng Pangulong Aquino na kinakailangang suriin at alamin kung natupad ng EPIRA ang mga layuning pangreporma na nakatakda sa batas na ito. Ang pag-aaral sa pag-amyenda ng batas ay dapat tukuyin ang pagkakaroon nang sapat na supply at estabilidad ng presyo ng kuryente, petrolyo at enerhiya sa ating bansa.

Iyan po ang aking mga pahayag. Handa na po akong tumugon sa mga katanungan.

Q: Good afternoon, sir. Question po mula kay Gen Kabiling. Ang sabi po niya: Final na po ba ang pagtataas ng SSS at Philhealth contribution rate? May plano ba si Presidente Aquino na ipatigil ito?

SEC. COLOMA: Batay po iyan sa masusing pag-aaral, naaayon din po sa batas. Wala pong planong ipatigil dahil sa mga kadahilanang nabanggit na rin sa aking pahayag.

Q: So, lumalabas po na base sa inyong pahayag ay justified iyong sa SSS na pagtaas ng contributions dahil may pagtaas naman yata sa benepisyo lalo iyong mga pensyonado, from P500 yata o to P800, depende sa salary grade ng isang pensyonado.

SEC. COLOMA: Ganun nga po. At nais ko pong ipaliwanig muli na ang konteksto po sa pagtataas ng mga benepisyong ito ay sakop doon sa social protection, iyong pagkakaroon po ng mga polisiya at programa na tumutugon sa pagbawas sa kahirapan at iyong pagiging vulnerable o pagiging maligalig para sa ating mga kababayan iyong mga kaganapan katulad ng pagkakasakit o iyong kawalan ng kikitain na regular. Ito po ay isang konsepto na itinataguyod sa lahat ng mga modernong bansa na meron pong social protection at social insurance programs.

At kaya din naman po lumalahok ang mga mamamayan ay para maramdaman po nila iyong kahalagahan ng pagiging responsable sa pagpaplano ng kanilang kabuhayan sa isang paraang magiging kapaki-pakinabang para sa kanila at sa kanilang mga pamilya.

KA EFREN: Kasi lumalaki po kada taon iyong babalikatin ng gobyerno kasi iyong pensyonado, lumalaki ho, taun-taon po iyan. Kaya kailangan talaga i-sustain iyong pondo para matustusan iyong tinatawag nating social protection lalo dito sa mga pensyonado po.

SEC. COLOMA: Ganun nga Efren ‘no. Sapagka’t kung tutunghayan natin ang kasaysayan, simula 1980 hanggang 2012 ay nagkaroon na ng dalawampu’t isang beses na pagtataas ng pension benefit ng mga miyembro ng SSS. At hindi po binabago iyong—kumakailan lang po ‘no, dalawang beses lamang yata doon sa panahong iyon binago ang kontribusyon. At ito naman pong pinakahuling pagbabago ay .6% lamang, at kung titignan po natin sa daily at monthly basis ay magaan naman po at kaya naman pong pasanin ng mga kasapi ng SSS.

At ganun din po ang sa Philhealth, hindi po nagbago iyong singil simula nung maka-ilang taon na ang nakalilipas. At inuulit po natin, iyon pong mga sponsored members, iyong mga tumatanggap ng benepisyo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, wala pong pagtaas sa kanilang benepisyo. Ang babalikat po sa kaunting pagtaas, iyon pong mga naghahanapbuhay na may kapaki-pakinabang na kinikita buwan-buwan.

ALBERT: All right. Another question po from Gen Kabiling, on another topic. Ang sabi po niya: Is the government alarmed that the country’s rising population will put more pressure on the country’s resources? Will the government step up the RH Program to curb population growth?

SEC. COLOMA: Kaya naman po mayroon tayong Philippine Development Plan na tumutukoy sa layunin na inclusive growth. Matagal na pong pinag-aaralan ang galaw ng dagdag sa ating populasyon, iyon pong mga kinakailangang mga resopurces na tutugon sa dami ng populasyon natin. At kaya naman po kung tutunghayan din natin, taun-taon, patuloy pong dinadagdagan ng pamahalaan ang porsiyento ng pambansang budget na nauukol sa kagalingang panlipunan. Sa 2014 National Budget nga po ay nakatutok po doon sa social protection at social welfare and development, 37.4% po ang nakalaan para diyan para nga po tumugon sa dagdag na pangangailangan ng karagdagang populasyon.

Ngayon po, noong nakaraang 2012 ay naipasa na ng Kongreso, pagkatapos ng maraming dekada, iyong Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Kaya lang po ay pinigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad dito at inaantay pa po ang pagpapasya. Ganunpaman ay ipinagpapatuloy po lahat ng iba pang mga programa na awtorisado ng batas para po tukuyin iyong dumadaming pangangailangan ng ating dumadaming populasyon. Matagal na pong pinaghandaan ito, patuloy pong tinutugunan ito sa pamamagitan ng mga programa sa kagalingan panlipunan.

VANCE: Okay, sir, si Bernard Taguinod po, may tanong po siya: Ang sabi ng mga militant groups sa House, kaya daw ni Presidente na pigilan ang power rate hike sa pamamagitan ng pag-certify as urgent sa EPIRA amendment at alisin ang probisyon na pabor lang sa mga negosyante sa power industry. Ano daw po ang take ng MalacaƱang regarding this?

SEC. COLOMA: Kaya nga po inihayag natin na bukas ang aming isipan para po sa pagkakaroon ng pag-aaral, pag-aanalisa at paghahain ng panukala sa pagbabago ng Electric Power Industry Reform Act.

Marami pong sangkot na sektor dito, at bawat isa po sa kanila ay mayroong taya. Kinakailangan pong marinig ang kanilang tinig at malaman ang kanilang posisyon. At siguro po sa proseso ng talakayan at pakikipag-ugnayan ay makakapagbuo tayo ng consensus o common ground. At kapag nagkaroon po niyan ay maririnig din po natin ang tinig ng mga mamamayan hindi lang po ng isa o iilang sektor. Kapag naganap po iyan ay dapat pong makita na natin iyong mga konkretong panukala hinggil sa pag-amyenda ng batas. At hihintayin po natin iyong maayos na pagdaloy ng prosesong ito at saka po hahantong doon sa punto na maaaring ikunsidera iyong pag-certify ng urgent kasi mayroon lang pong mga sinusunod na pamantayan na naaayon sa batas ang ating Pangulo. Hindi po siya basta-basta nagsesertipika ng urgency. Bago po makapagsertipika ng urgency, kailangan pong mabuo muna kung ano ba iyong mga batas na tutukoy sa mga repormang hinahangad ng iba’t ibang sektor.

KA EFREN: Ano po iyong assurance ng Palasyo sa stable power supply o brownout-free summer? Ano po iyong maibibigay ng—

SEC. COLOMA: Patuloy pong tinututukan ng ating Department of Energy ang power situation sa lahat ng bahagi ng ating bansa. Nakikipag-ugnayan po sa iba’t ibang sektor para matiyak po iyong patuloy na mapagkakatiwalaang supply ng kuryente dahil mahalaga po ito sa pag-unlad ng ating bansa at sa pagtamo ng ating mga economic development objectives.

Hindi po puwedeng mapahintulutan iyong pagkakaroon nang malawakan o madalas na brownout dahil magiging masama po ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kaya makatitiyak po tayo na patuloy na tinututukan ng ating Department of Energy ang sitwasyon, pinaghahandaan kung magkakaroon ng shortages sa iba’t ibang lugar at binabalanse po iyong sitwasyon ng supply and demand para maging kapaki-pakinabang po sa ating pangkalahatang ekonomiya.

VANCE: Sir, on another issue from Ace Romero ng Philippine Star. Ang sabi po niya: Iyong population commission said, a higher population can put strain in resources. ‘Di po ba more people means more human resources, that would mean an asset to the economy?

SEC. COLOMA: Ganun nga po ‘no. Iyan po ay isang hamon at isa rin pong pagkakataon dahil ang tao po ang pinakamahalagang bumubuo ng anumang lipunan. Iyan po ang balanseng pagtanaw natin sa sitwasyon na iyan, kaya nga po ang ating Philippine Development Plan ay nakatutok doon sa inclusive growth. Kasama po dapat lahat, na karamihan ng Pilipino ay hindi po dapat na maipuwera o mailagay sa isang tabi iyon pong nakakarami.

ALBERT: Sir, from Ace Romero ulit: Is PNoy open to certifying EPIRA amendment as urgent?

SEC. COLOMA: Tinugunan ko na po kanina lang. Bago po magkaroon ng sertipikasyon ay tunghayan muna po natin ang mga amendments ‘no. Kailangan pong mabuo muna iyong batas o iyong mga reporma. Kailangan pong mauna muna iyong pag-aaral at iyong pagkakaroon nang nagkakaisang pananaw ang iba’t ibang sektor para po makabuo tayo ng batas na maglalaman sa mga reporma.

ALBERT: Sir, on another topic. Iyong pamilya po nung labintatlong biktima ng Atimonan incident po, nananawagan po sa Aquino administration to expedite the resolution of the case and punish the guilty raw po. So, ano po ang reaksyon ng Palasyo rito?

SEC. COLOMA: Gagawin po ang mga kinakailangan sa larangan ng administrative at prosecution action sa hanay po ng lahat ng mga concerned government agencies para po magawaran ng katarungan ang mga naiwan pong nasawi sa kaganapang iyan.

VANCE: Okay, sir, iyon pong nakalagay po dito sa isang newspaper na nakalagay: No Alliance with GMA, FVR according to ERAP. Kasi sinasabi po, the former President Gloria Macapagal-Arroyo will never happen, amid rumors of such an alliance after Estrada and Ramos visited the detained Arroyo last year. Ano po ang masasabi ng Palasyo regarding this, that there will be no alliance with GMA?

SEC. COLOMA: Kung ano po ang naging pahayag nila ay iginagalang po natin ang lahat ng mga nagpahayag na iyan. Pero sa ganang amin po, hindi po iyan ang prayoridad na pinag-uukulan ng pansin sapagka’t marami pong mahahalagang usapin sa ating bansa, tulad po nang agarang rehabilitasyon at rekonstruksiyon para sa mga nasalanta ng kalamidad, ng Yolanda at sa Zamboanga pati po doon sa Bohol earthquake at iyong Santi. Mas prayoridad po ng administrasyon iyon pong mga programa ng reporma at iyong programa ng pagbabagong-tatag mula sa kalamidad at iyong pagsulong po ng Philippine Development Plan.

KA EFREN: So, siguro po, bale lighter side po. Nakalinya rin diyan iyong kasagutan ng Palasyo doon sa remark naman nitong Comedienne Ai-Ai delas Alas na ang kanyang Pangulo sa 2016 ay si Vice President Jejomar Binay.

SEC. COLOMA: Hayaan na po natin si Bb. Ai-Ai at lahat ng iba pang gustong magpahiwatig ng kanilang saloobin dahil kalayaan naman po nila iyan.

ALBERT: Sir, question po from Gen Kabiling. Sabi po niya: More critics have recently visited detained ex-president Gloria Arroyo. Will President Aquino now change his mind and visit his predecessor? Is there still room for reconciliation between Arroyo and Aquino?

SEC. COLOMA: Iyon pong sinabi ng Pangulo noong unang tinanong iyan noong bandang Kapaskuhan ay malinaw. Kinakailangan pong magkaroon ng pananagutan o accountability process. Wala naman po siyang masamang hangarin o masamang saloobin laban kay Ginang Arroyo. Pero sa kanya pong pagturing ay hindi po angkop iyong kaisipang iyan. Pero ginagalang po namin ang nais dumalaw kay Ginang Arroyo at karapatan naman po nila iyon.

KA EFREN: So, ibig sabihin po so far, wala sa calendar o diary itong si Pangulo ang—

SEC. COLOMA: Sabihin na lang po natin na hindi po iyan prayoridad sa kasalukuyan.

VANCE: Sir, regarding dito po sa US. Pinaaalahanan iyong utang sa Tubbataha, hanggang ngayon po kasi isang taon matapos sumadsad iyong USS Guardian sa karagatan ng Pilipinas na nakapinsala ng mga coral reefs. Sabi po ng World Heritage site na hindi nakakabayad ng US sa pambansang gobyerno sa pinsalang nagawa nito sa protected marine sanctuary. Ano po ang masasabi ng Palasyo regarding this kasi isang taon na po ito?

SEC. COLOMA: Mayroon po kasi iyang proseso na tungkol po diyan sa aspetong iyan. At dahil nga po diyan sa prosesong na iyan ay naantala iyong pagbabayad ng kumpensasyon sa ating pamahalaan. Siyempre po kung tayo po ang tatanungin, mas gusto po natin iyong matanggap na iyong kabayaran dahil gusto po natin iyong pagpupondo ng mga kinakailangang repair o iyong rehabilitation po ng ating damaged biodiversity doon sa lugar na iyon. Pero dahil kinikilala din po natin ang mga proseso ng batas, hihintayin po natin iyong maagang pagresolba sa usapin iyan.

VANCE: So, sir, para pong binabalewala ng US ang kahilingan ng Supreme Court na sagutin iyong petisyon ng Writ of Kalikasan na inihain laban sa respondent. Any reaction on this?

SEC. COLOMA: Hindi po ako handang mag-react diyan sa sinabi ninyo. Kailangan po sigurong pag-aralan pa po iyan.

VANCE: Okay, thank you, sir.

KA EFREN: So, wala na po yatang question. Iyong parting message po natin siguro, iyong assessment natin sa prospect sa 2014 para sa Palasyo at sa buong bansa po?

SEC. COLOMA: Sa pagpasok po ng taong ito ay nasa isip po natin ang kahalagahan ng agarang pagpapatupad ng maraming programa sa reporma. At nandoon po iyong panawagan ng ating Pangulo sa lahat ng mga mamamayan na pagtulungan po natin ang pagharap sa mga hamong kinakaharap natin. Pagtulungan po natin iyong pagbabagong-tatag sa mga lugar ng kalamidad. At higit sa lahat, pagtulungan po natin iyong pagpapatupad ng mga kinakailangang programa sa reporma at pagpapaunlad ng ating bansa na siyang maghahatid sa ating

ALBERT: With that, sir, marami pong salamat sa inyong muling pagbigay ng oras para po sa bayan.


SEC. COLOMA: Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.

No comments: